ბიოსენსორი

ახალი ამბები

შექმნეს ბიოსენსორი, რომელიც მიკროსკოპისა და დამუშავების გარეშე განსაზღვრავს ბიომასალების სახეობებს

კორეელმა მეცნიერებმა შექმნს ბიოსენსორი, რომელიც ფერების მიხედვით ასახავს და განასხვავებს ბიომასალებს ნანოსტრუქტურების მეშვეობით. კვლევა, რომელიც შეისწავლის კავშირს დაავადებებსა და მათი…

Read More »
Back to top button