ბათურის ხმალი

ლიტერატურა

ვაჟა-ფშაველა – ბათურის ხმალი

I ბათური ფშავში, თავის სამშობლოში, საკაცით მოიტანეს ბრძოლის ველიდან თანამოძმეებმა და დიდის ამბით მიაბარეს მშობელ მიწას. მოზარეთა ზარი დედამიწასა სძრავდა,…

Read More »
Back to top button