ავსაჯანიშვილთა გვარი

ქართული გვარები

ავსაჯანიშვილთა გვარი

“ავსაჯან” – საკუთარი სახელია კაცისა. გვარსახელი “ავსაჯანიშვილი” წინაპრის სახელიდან მომდინარეობს. გვარსახელითა და გვარმოდენილობით ერთფუძენი და ერთსისხლნი არიან ავსაჯანაშვილები და ავსაჯანიშვილები.…

Read More »
Back to top button