ნარკვევები

მიხეილ ჯავახიშვილი ქალთა მოძრაობის ისტორიიდგან

მეცხრამეტე საუკუნეში ევროპისა და ამერიკის სახელმწიფოთა დემოკრატიზაციამ ცოტად თუ ბევრად ფრთა შეაკვეცა ხეპრულ ძალის ბატონობას და სამართლიანობის პრინციპს სახელმწიფოში უფრო…

Read More »

იაკობ გოგებაშავილი – აბასთუმანი

(1874 წ.) აბასთუმნის საზოგადოებას საფუძველი აქვს იყოს უკმაყოფილო ახლანდელი სეზონით. ამ ზაფხულის მკვეთრმა ატმოსფერულმა ცვლილებებმა მნიშვნელოვნად შეამცირა მთის შესანიშნავი ბუნების…

Read More »

იაკობ გოგებაშავილი – არაბული არაკები სამთა კავშირისა

(წერილი რედაქციის მიმართ) მთელი წერილი “გუთნის” შემადგენელთა, დაბეჭდილი “სახალხო გაზეთში”, სავსეა არაბულ არაკებითა. ერთის ამ არაკთაგანის “სიმართლე ბ-ნმა ლუარსაბ ბოცვაძემ…

Read More »

იაკობ გოგებაშავილი – არტი ბოროტი არაკის გამო

ჯერ ფონს იკითხავენ, მერე წყალში შევლენ.ხალხური ანდაზა. ამ თვის დადეგს “ცნობის ფურცელში” დაიბეჭდა ერთი ინკლიკატური წერილი ამ სათაურით: ‘”საქართველოს წარმომადგენელი…

Read More »

იაკობ გოგებაშავილი – არხეინდა ბრძანდებოდეთ

(პასუხად ბატონს დეპუტატს კარლო ჩხეიძესა) ოღონდ კი უმაღლესმა ინსტანციამ კანონად დასდოს ყველა საგნების სწავლება დედა-ენაზე სახალხო სკოლებში და საქართველოში ამ…

Read More »

იაკობ გოგებაშავილი – აჩქარებული მსჯელობა

(წერილი “ივერიისადმი”) საბიბლიოგრაფიო წერილი “ივერიის” უკანასკნელის ნომრისა იწყება ასე: “ჩვენდა სამწუხაროდ, “მოამბის” მეორე ნომერი და “ჯეჯილის” მესამე მოკლებულნი არიან ინტერესსა”.…

Read More »

იაკობ გოგებაშავილი – ახალი ღვაწლი კვალისა

ყველა შეგნებულს მკითხველს მოეხსენება, რომ ქართველები, მეტადრე გლეხები, თავისი უვიცობის გამო ბუნების მეტყველებაში, ბევრს იმისთანა ცხოველს ემტერებიან და ხოცავენ, რომელიც…

Read More »

იაკობ გოგებაშავილი – ახალი წყალობა სუვორინისა

ბ-ნი სუვორინის გაზეთი “ახალი დრო” ქართველებს ძლიერა სწყალობს. სულ იმის ზრუნვაშია, რომ გაგვამდიდროს რუსი მოხელეებით… ამას წინად ამ ლაღმა გაზეთმა…

Read More »

იაკობ გოგებაშავილი – ბათუმის სკოლის შესახებ

ერთი უპირველესი საქმე, რომელსაც “წერა-კითხვის საზოგადოება” შეუდგა ამ ათის წლის წინად, იყო სახალხო სკოლის დაარსება ბათუმში. განზრახვა, რომელმაც გამოიწვია ამ…

Read More »

იაკობ გოგებაშავილი – ბურჯი ეროვნებისა

1 გაგიგონიათ მებაღე, რომელიც უზმოდ მონატრული ყოფილიყოს ხილის უხვის მოსავლისა და ხეხილებისთვის კი ძირი და ფესვები ეთხაროს, ეფუჭებინოს, ეხმოს? განა,…

Read More »
Back to top button