ზღაპარი

ვაშლა და ნათალა – იტალიური ზღაპარი

იყო და არა იყო რა, იყო ერთი ცოლ-ქმარი, ორივენი წარჩინებული გვარიშ-ვილები იყვნენ. ცოლ-ქმარს ბედი არ სწყალობდა, ვაჟი არ უჩნდებოდა და…

Read More »

პური, ღვინო და მარილი – იტალიური ზღაპარი

ერთ ხელმწიფეს სამი ქალი ჰყავდა: ერთს — შავი თმა ჰქონდა, მეორეს — ჟღალი, მესამეს კი — ქერა.უფროსი გონჯი იყო, შუათანა…

Read More »

ჯადოსნური ბეჭედი – იტალიური ზღაპარი

იყო და არა იყო რა, იყო ერთი ღარიბი ვაჟი.— დედი, ამ ჩვენს სოფელში არავინ არაფრად მაგდებს. ჰოდა, აბა აქ რას…

Read More »

ერთი ღამე სამოთხეში – იტალიური ზღაპარი

ერთ სოფელში ორი ჭაბუკი ცხოვრობდა. ისე უყვარდათ ერთმანეთი, ისეთი გულითადი მეგობრები იყვნენ, რომ ფიცი დადეს: ჩვენში ვინც პირველი და-ქორწინდება, მეორე,…

Read More »

კიბორჩხალადქცეული უფლისწული

იყო და არა იყო რა, იყო ერთი მეთევზე. თევზს იჭერდა და ჰყიდდა, მაგრამ იმ ორიოდე გროშით, რასაც თევზით ვაჭრობით შოულობდა…

Read More »

უსულო ტანი

იყო და არა იყო რა, იყო ერთი ქვრივი დედაკაცი. ერთი ვაჟიშვილის მეტი არავინ დადიოდა მის ბარობაზე. ცამეტი წლისა რომ შესრულდა…

Read More »

ვარსკვლავთმრიცხველი გლეხი

ხელმწიფემ ძვირფასი ბეჭედი დაკარგა. ეძება, ეძება, მაგრამ ცამ ჩაყლაპა, თუ მიწამ, ბეჭედი ვერსად ნახა. ბრძანა ხელმწიფემ: აუწყეთ ყველას, რომ ოქროში…

Read More »

ვერცხლისცხვირა – იტალიური ზღაპარი

იყო და არა იყო რა, იყო ერთი მრეცხავი ქვრივი დედაკაცი. სამი ქალი ჰყავ-და, სამივე დედასავით გამრჯე და მშრომელი იყო. საწყლებს…

Read More »

გულადი ჯოვანინო – იტალიური ზღაპარი

იყო და არა იყო რა, იყო ერთი ისეთი გულადი ჭაბუკი, შიში რა არის, არ იცოდა, ამიტომ შეარქვეს გულადი ჯოვანინო.ერთხელ ამ…

Read More »

ოქრო ჯოჯოხეთსაც ანათებსო

დიდი ხნის წინათ ერთი ჭაბუკი უფლისწული ცხოვრობდა. ზღვასავით ულევი სიმდიდრის პატრონი იყო ჭაბუკი. ერთხელ დიდი სასახლის აშენება მოიწადინა. გადაწყვიტა, ხელმწიფის…

Read More »
Back to top button