პროფესიული ლიტერატურა

 • ადა ნემსაძე – იდენტიფიკაციის პრობლემა ოთარ ჭილაძის რომანებში

  იდენტიფიკაციის თეორიული გააზრებისათვის–იდენტიფიკაციის არსი და სახეები–სოციალური იდენტიფიკაცია–ფსიქოსოციალური იდენტიფიკაცია–პრობლემის კვლევის ისტორია–სოციალური იდენტიფიკაცია ოთარ ჭილაძის რომანებში–ფსიქოსოციალური იდენტიფიკაცია–ეროვნული იდენტიფიკაცია–სივრცის იდენტიფიკაცია ოთარ ჭილაძის რომანებში–ძირითადი…

  Read More »
 • სულხან ცაგარელი – ცნობიერება

  სახელმძღვანელოში განხილულია სამეცნიერო სტატიებსა და მონოგრაფიებში გამოქვეყნებული უახლესი შეხედულებები ცნობიერების ბუნების შესახებ. იგი ამ დარგში პირველი ქართულენოვანი გამოცემის მცდელობაა. მასში…

  Read More »
 • დიმიტრი უზნაძე – ზოგადი ფსიქოლოგია

  წინამდებარე წიგნი ზოგადი ფსიქოლოგიის ყველა ძირითად პრობლემას ეხება და შეიძლება იგი ჩვენს უმაღლეს სკოლებში ფსიქოლოგიის სახელმძღვანელოდ იქნეს გამოყენებული. როგორც მკითხველი…

  Read More »
 • სინერჯი ჯგუფის კონსულტანტები – ლიდერობის ხელოვნება

  დღეს ლიდერის როლის აღქმა მნიშვნელოვნად შეიცვალა. სტერეოტიპული მოსაზრებები მკაცრი, საკუთარ გადაწყვეტილებებში დარწმუნებული, ავტოკრატი ლიდერის შესახებ წარსულს ჩაბარდა. როგორი ლიდერი ასოცირდება…

  Read More »
 • ქეთევან ნადირაძე – ქართული ისტორიოგრაფია

  ქართული ისტორიოგრაფიის სალექციო კურსი  განკუთვნილია ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სტუდენტებისა და საქართველოს ისტორიის საკითხებით დაინტერესებული მკითხველისათვის. ქართული ისტორიოგრაფიის კურსის მიზნები და ამოცანები…

  Read More »
 • რისმაგ გორდეზიანი – ნანა ტონია – ანტიკური ლიტერატურა

  საუნივერსიტეტო კურსი რისმაგ გორდეზიანისა და ნანა ტონიას საერთო რედაქციით. ავტორთა კოლექტივის მიერ შექმნილი ეს წიგნი წარმოადგენს ანტიკური ლიტერატურის ისტორიის საუნივერსიტეტო…

  Read More »
 • ზურაბ კიკნაძე ქართული ფოლკლორი

  ნაშრომს საფუძვლად უდევს ლექციების კურსი, რომელიც სამი ათეული წლის განმავლობაში ეკითხებოდა ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.უნდა ითქვას, რომ მასში…

  Read More »
 • მარიამ ჩხარტიშვილი – ისტორიული მეცნიერების შესავალი

  ეს წიგნი შეიცავს ინფორმაციას ისტორიის საგანზე და კვლევის ობიექტებზე ანუ წყაროებზე, ძველ დროსა და შუა საუკუნეებში ისტორიული მახსოვრობის დაფიქსირების ფორმებზე…

  Read More »
 • ვალერი მელიქაძე მსოფლიო პოლიტიკის გლობალიზაცია

  მოკლე აღწერა: წიგნში წარმოდგენილია შემდეგი თემები: გლობალიზაციისა და მსოფლიო პოლიტიკის თეორიები (ორი საზოგადოებრივი სისტემის მაგალითზე), მსოფლიო პოლიტიკის გლობალიზაცია (ამერიკის შეერთებული შტატები…

  Read More »
 • ზურაბ დავითაშვილი – ნაციონალიზმი და გლობალიზაცია

  მოკლე აღწერა: წიგნი განკუთვნილია უნივერსიტეტის სოციალური მეცნიერებების სპეციალობის მაგისტრანტებისთვის. მასში მოცემულია ის ძირითადი საკითხები, მიდგომები და თეორიები, რომლებიც თანამედროვეობის ორი უმნიშვნელოვანესი…

  Read More »
Back to top button