ლექცია

ადა ნემსაძე – იდენტიფიკაციის პრობლემა ოთარ ჭილაძის რომანებში

იდენტიფიკაციის თეორიული გააზრებისათვის–იდენტიფიკაციის არსი და სახეები–სოციალური იდენტიფიკაცია–ფსიქოსოციალური იდენტიფიკაცია–პრობლემის კვლევის ისტორია–სოციალური იდენტიფიკაცია ოთარ ჭილაძის რომანებში–ფსიქოსოციალური იდენტიფიკაცია–ეროვნული იდენტიფიკაცია–სივრცის იდენტიფიკაცია ოთარ ჭილაძის რომანებში–ძირითადი…

Read More »

სულხან ცაგარელი – ცნობიერება

სახელმძღვანელოში განხილულია სამეცნიერო სტატიებსა და მონოგრაფიებში გამოქვეყნებული უახლესი შეხედულებები ცნობიერების ბუნების შესახებ. იგი ამ დარგში პირველი ქართულენოვანი გამოცემის მცდელობაა. მასში…

Read More »

დიმიტრი უზნაძე – ზოგადი ფსიქოლოგია

წინამდებარე წიგნი ზოგადი ფსიქოლოგიის ყველა ძირითად პრობლემას ეხება და შეიძლება იგი ჩვენს უმაღლეს სკოლებში ფსიქოლოგიის სახელმძღვანელოდ იქნეს გამოყენებული. როგორც მკითხველი…

Read More »

ლევან სანიკიძე – მუჭა მუჭად გატანილი საქართველო

მუჭა მუჭად გატანილი საქართველო ლევან სანიკიძის ისტორიული წიგნი. ლევან სანიკიძე – მუჭა მუჭად გატანილი საქართველოჩამოტვირთვა

Read More »

ქეთევან ნადირაძე – ქართული ისტორიოგრაფია

ქართული ისტორიოგრაფიის სალექციო კურსი  განკუთვნილია ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სტუდენტებისა და საქართველოს ისტორიის საკითხებით დაინტერესებული მკითხველისათვის. ქართული ისტორიოგრაფიის კურსის მიზნები და ამოცანები…

Read More »

რისმაგ გორდეზიანი – ნანა ტონია – ანტიკური ლიტერატურა

საუნივერსიტეტო კურსი რისმაგ გორდეზიანისა და ნანა ტონიას საერთო რედაქციით. ავტორთა კოლექტივის მიერ შექმნილი ეს წიგნი წარმოადგენს ანტიკური ლიტერატურის ისტორიის საუნივერსიტეტო…

Read More »

ზურაბ კიკნაძე ქართული ფოლკლორი

ნაშრომს საფუძვლად უდევს ლექციების კურსი, რომელიც სამი ათეული წლის განმავლობაში ეკითხებოდა ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.უნდა ითქვას, რომ მასში…

Read More »

მარიამ ჩხარტიშვილი – ისტორიული მეცნიერების შესავალი

ეს წიგნი შეიცავს ინფორმაციას ისტორიის საგანზე და კვლევის ობიექტებზე ანუ წყაროებზე, ძველ დროსა და შუა საუკუნეებში ისტორიული მახსოვრობის დაფიქსირების ფორმებზე…

Read More »

ვალერი მელიქაძე მსოფლიო პოლიტიკის გლობალიზაცია

მოკლე აღწერა: წიგნში წარმოდგენილია შემდეგი თემები: გლობალიზაციისა და მსოფლიო პოლიტიკის თეორიები (ორი საზოგადოებრივი სისტემის მაგალითზე), მსოფლიო პოლიტიკის გლობალიზაცია (ამერიკის შეერთებული შტატები…

Read More »

ზურაბ დავითაშვილი – ნაციონალიზმი და გლობალიზაცია

მოკლე აღწერა: წიგნი განკუთვნილია უნივერსიტეტის სოციალური მეცნიერებების სპეციალობის მაგისტრანტებისთვის. მასში მოცემულია ის ძირითადი საკითხები, მიდგომები და თეორიები, რომლებიც თანამედროვეობის ორი უმნიშვნელოვანესი…

Read More »
Back to top button