ლიტერატურამოთხრობა

გოდერძი ჩოხელი შემინახე, დედაო მიწავ!

შენი სხეული ჩემ სხეულზე უფრო გამძლეა, ამიტომ ჩემს ძვლებს შენ გაბარებ სიკვდილის მერე.

როცა ჩემს თვალებს ცის ნათელი დაეკარგებათ,

როცა ჩამოვლევ ჩემს წილ საწუთროს,

როცა ჩემს მუხლებს შენზე დგომა არ შეეძლებათ,

როცა ჩავქრები, სამძღორს იქით რომ გადავხდები,

გაიხსენი, გაიხსენი ეგ საკინძე და მიმიღე, მიმიღე და შემინახე, შენ ხომ დედასავით გულუხვი ხარ, დედაჩემის გულიც ხომ შენთან არის, დედაჩემის მუხლებიც ხომ შენს უბეში აწყვია. მეც მანდ მამყოფე, მაგრძნობინე მაგ გულის ფეთქვა.

გაიხსენი და მძივებივით ჩაიკრიფე მაგ უბეში ჩემი ძოლმანი.

ვინ დამაყენა შენს ბეჭებზედ, ვინ მომცა სახე, ვინ გამიმაგრა ეს მუხლები, ძვალი ძვალზე ვინ შემომადგა.

ვინ მოახვია ჩემს ძვლებს ეს ხორცი.

ვის სამსხვერპლოზე ვანთივარ სულით.

რად ახვევია ჩემს არსებას ეს საწუთრო ნისლივით მღვრიე.

ეს ყოველივე რატომ ხდება, ან რაც არ ხდება, რატომ არ ხდება. სულს ვინ მიწეწავს, ვისი გონით გონივრობს გონი.

ვისი ხელია, მიწას რომ თხრის და თავისივე ძვლებს ასამარებს.

მე მესმის შენი იდუმალი ამოძახილი:

_  გაჩუმდიო!  _  რომ ამომძახი.

_  ღმერთის ნებაა!

იყო ნება ღვთისა და არარაისგან იქმნა რაობა. იყო ნება ღვთისა და რაობა იქცა არარაობად. შეეთვისა და განეთვისა:

ცეცხლი ჰაერს, ჰაერი წყალს, წყალი მიწას…

იშვა ყოველი სახიერი ღვთის არსებაში…

დავიბადე!

აჰა, მოვედი, ზენაარო, შენს საუფლოში:

_  სად ვინა ხართ, გამოიხედეთ!

მე არავინ შემეხმიანა და ვიდრე გონების თვალს აღმიხელდი, ვტკბებოდი შენით. ჩემი სხეული შენივ აღივსო და მეც ისევე დამემართა, როგორც უცხო ადგილზე მოხვედრილ დამშეულ მგზავრს ემართება-ხოლმე,  რომ მოისვენებს,  ხორცს რომ

გაიძღებს, მერეღა ძიობს მისი სული გულუხვ მასპინძელს.

მე შენ გეძებდი.

გეძებდი მანამ, სანამ შენ თვითონ არ ჩამოსწვდი ჩემ გულ-გონებას:

_ ყველაფერი ღვთის წილია და ყველაფერში ღმერთი სულდგმულობს. შენც ხომ ღვთის წილი ხარ, დედამიწავ!

შენი სხეული ჩემს სხეულზე უფრო გამძლეა, ამიტომ ჩემს ძვლებს შენ გაბარებ სიკვდილის მერე.

მე სანთელს ვგავარ, შენს ბეჭებზე ორი ფერის ტაბლაზე ვიწვი: დღისით და ღამით.

უფლის განგებით სავსე არის ორივე ტაბლა:

ღამე სიზმრებით, ხოლო დღისით სახიერი ცხადი ხილვებით. ჩამოდგა ჩემი დღის ტაბლაზე ჩაქრობის ჟამი, ღამის ტაბლაზე მოსალხენად მიდის უფალი.

მე ვიღვენთები და შემოქმედს წყვდიადს ვუნათებ, რომ დღის ტაბლიდან სახიერი

სიზმრეულში გადაიტანოს…

და სული ჩემი ჰგავს ქარბორბალას, ტრიალებს ჩემში და რაც მოაქვს, მიაქვს ისევე.

*

შენი სხეული ჩემს სხეულზე უფრო გამძლეა, ამიტომ ჩემ ძვლებს შენ გაბარებ სიკვდილის მერე.

როცა ჩემს თვალებს ცის ნათელი დაეკარგებათ,

როცა ჩამოვლევ ჩემ წილ საწუთროს,

როცა ჩემს მუხლებს შენზე დგომა არ შეეძლებათ, როცა ჩავქრები, სამძღორს იქით რომ გარდავხდები, გაიხსენი, გაიხსენი ეგ საკინძე და მიმიღე მე.

მიმიღე და შემინახე, შენ ხომ დედასავით გულუხვი ხარ, დედაჩემის გულიც ხომ შენთან არის, დედაჩემის მუხლებიც ხომ შენს უბეში აწყვია. მეც მანდ მამყოფე, მაგრძნობინე მაგ გულის ფეთქვა…

გაიხსენი და მძივებივით ჩაიკრიფე მაგ უბეში ჩემი ძოლმანი. მე რომ ჩამომძახებენ.

_  მიწა ხარ და მიწად იქეც!

_  მიწა ხარ და მიწად იქეც!

აი, ეგ სიტყვები დაიჭირე, შიგ ჩემი ძვლები გამოხვიე და შემინახე, რომ არ დაგეკარგო. გამომალიჭისთავე, რომ შემდეგ, როცა დაგჭირდე, ადვილად გამომხსნა.

შემინახე, დედაო მიწავ!

Related Articles

კომენტარის დამატება

Back to top button