ქვიზი

რამდენად კარგად იცი სახელების მნიშვნელობა (ტესტი)

რამდენად იცი სახელების მნიშვნელობა?

რას ნიშნავს შენი სახელი – იპოვე შენი სახელის ისტორია

0%

ბერძნულ წყაროებში მოხსენიებულია როგორც ძველი კოლხეთის ერთ-ერთი სახელწოდება. ამავე ძირიდან არის ნაწარმოები კოლხეთის ლეგენდარული მეფის სახელიც. როგორც ქალის სახელი გავრცელებულია აგრეთვე ბალტიისპირეთში.

სწორია! არასწორია!

(არაბული) " სავსე მთვარე " ; გადატანით - " სრულქმნილი ". ეს სახელი ჰქვია ზღაპრული ამირანის ძმობილს.

სწორია! არასწორია!

მიღებული ჩანს თაჰამთა-საგან, რომელიც გვხვდება როსტომის და ზოგი სხვა ირანელი გმირის ეპითეტად და ნიშნავს "ღონიერს", "გოლიათს", " ძლიერს ", "მამაცს", "გმირს". სპარსეთში და ძველ საქართველოშიც ვაჟის სახელი იყო

სწორია! არასწორია!

(ბერძნული) "პაწაწინა". ეს სახელი ერქვა ქართლის დედოფალს, მირიანის მეუღლეს, მოციქულთა სწორს, რომლის დროსაც ქრისტიანობა დამკვიდრდა საქართველოში (IV ს.). არსებობს ვარაუდი, რომ შესაძლოა უკავშირდებოდეს ძველი ხეთური ღვთაების სახელწოდებას. მასთან კავშირშია რამდენიმე სახელიც.

სწორია! არასწორია!

მნიშვნელობის მხრივ უკავშირდება არაბულ-ირანულ ენებს, ნიშნავს " სამშობლოს გულს ", " სამშობლოს რწმენას " ან " სარწმუნოების კერას ". საკუთარი სახელის მნიშვნელობა მიღებული აქვს ქართულში. პირველად გვხვდება " ვეფხისტყაოსნის " ერთ-ერთი მთავარი გმირის სახელად, რის გამოც დიდად პოპულარულია.

სწორია! არასწორია!

ძველი ქართული სახელია. ამ სახელით საქართველოს ისტორიაში ცნობილია რამდენიმე გამოჩენილი სახელმწიფო მოღვაწე.

სწორია! არასწორია!

(ძველი ებრაული) "სასურველი", "სანდომიანი", "საამო". ღვთისმშობელ მარიამის დედის სახელია. ამასთანავე ეს სახელი ერქვა წინასწარმეტყველს და რამდენიმე მოწამეს. სახარებასა და სხვა უძველეს ტექსტებში გვხვდება ორგვარი დაწერილობით

სწორია! არასწორია!

(ლათინური) მთვარის, ტყის, ნადირობის ქალღმერთის სახელია. ბერძნულში მისი შესაფარდია არტემიდა. ბერძნული მითოლოგიით, ის იყო იუპიტერის შვილი და გამოხატავდნენ ხელში მშვილდით, თავზე ნახევარმთვარით. მისი დღესასწაული საბერძნეთში აზიიდან შევიდა.

სწორია! არასწორია!

ქართული სახელია,"ტანმორჩილს" ნიშნავს(წარმოშობით უკავშირდება სპარსულ სიტყვას). გვხვდება მისი სხვადასხვაგვარი სახეცვლილებაც.

სწორია! არასწორია!

რომელი სახელი ნიშნავს სიტყვა "დე­დო­ფა­ლს"?

სწორია! არასწორია!

რამდენად კარგად იცი სახელების მნიშვნელობა (ტესტი)
ამ ქვეყნად ყველაზე ნაკლებად სახელების მნიშვნელობა გაინტერესებთ.
ამ ქვეყნად ყველაზე ნაკლებად სახელების მნიშვნელობა გაინტერესებთ.
საკმაოდ კარგი შედეგია
საკმაოდ კარგი შედეგია

შედეგის გაზიარება:

Related Articles

კომენტარის დამატება

Back to top button