კომპიუტერული ტექნოლოგიაქვიზი

ტესტები ისტში 2

0%

სისტემური ბლოკის რომელი კომპონენტია ფოტოზე

სწორია! არასწორია!

კომპიუტერის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც გამოიყენება კომპიუტერში სიმბოლოებისა და მართვის ბრძანებების შესაყვანად:

სწორია! არასწორია!

ოპერაციული სისტემის ფუნქციას არ წარმოადგენს:

სწორია! არასწორია!

Driver არის

სწორია! არასწორია!

რომელი პროგრამული საშუალებით შეგვიძლია გავთიშოთ Startup-ში არსებული არასასურველი ფაილები:

სწორია! არასწორია!

Windows ოპერაციულ სისტემაში, საქაღალდეში მონიშნული ობიექტი არ წაიშლება:

სწორია! არასწორია!

მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება მონიტორის ეკრანზე გამოსახულების ფორმირებისათვის:

სწორია! არასწორია!

რომელი წინადადებაა მცდარი? 1. Unicode სჭირდება უფრო მეტი ადგილი მეხსიერებაში, ვიდრე ASCII 2. ASCII აქვს 128 (256) სიმბოლოს მხარდაჭერა, მაშინ როცა Unicode აქვს გაცილებით მეტი სიმბოლოს ასახვის საშუალება. 3.Unicode შეიქმნა, რომ მისი საშუალებით შესაძლებელი ყოფილიყო ნებისმიერი ენის ნებისმიერი სიმბოლოს ასახვა კომპიუტერში. მაშინ, როცა ASCII გამოსახავს მხოლოდ 128 სიმბოლოებს. მაგალითად, ASCII ვერ გამოსახავს ფუნტს და უმლაუტს (გამოიყენება გერმანულში ხმოვნებისთვის).

სწორია! არასწორია!

ფაილი ict.png მოთავსებულია C: დისკის Comp საქაღალდის Pictures ქვესაქაღალდეში. ამ ფაილის სრული სახელია:

სწორია! არასწორია!

ჩამოთვლილთაგან რა მოქმედებების შესრულებაა შესაძლებელი Device Manager დიალოგური ჩანართიდან. I.მოწყობილობათა ჩართვა, გამორთვა და წაშლა; II. აპარატურის კონფიგურაციის პარამეტრების ცვლილება; III. თითოეული მოწყობილობის დრაივერის მოძებნა და მათზე ინფორმაციის მიღება; IV. კომპიუტერის მუშაობის დროს, საჭიროების შემთხვევაში, ოპერატიული მეხსიერების შიგთავსის ჩაწერა

სწორია! არასწორია!

რომელი მოქმედების შესრულება არის შეუძლებელი სტუმრის (Guest) მომხმარებლის ანგარიშზე?

სწორია! არასწორია!

რა არის ფაილი?

სწორია! არასწორია!

ჩამოთვალეთ პერიფერიულ მოწყობილობებთან კავშირის ინტერფეისები.

სწორია! არასწორია!

როგორ უნდა მოვიქცეთ, რომ გამოვცვალოთ ფაილებზე მინიჭებული ატრიბუტები.

სწორია! არასწორია!

Windows ოპერაციულ სისტემაში რას უწოდებენ უტილიტს?

სწორია! არასწორია!

24 დუიმიანი მონიტორი ნიშნავს მონიტორს, რომლის

სწორია! არასწორია!

ტერმინი „საქაღალდის ან ფაილის დაარქივება“ ნიშნავს:

სწორია! არასწორია!

ფანჯრის ელემენტს, რომელშიც აისახება პროგრამის სახელწოდება ჰქვია

სწორია! არასწორია!

ჩამოთვლილთაგან რა საშუალებით არის შესაძლებელი, რომ პერიფერიული მოწყობილობა ფიზიკურად დაუკავშირდეს სისტემურ სალტეს?

სწორია! არასწორია!

სისტემური ფაილის Hiberfil.sys დანიშნულებაა

სწორია! არასწორია!

ფაილის გაფართოება მიუთითებს

სწორია! არასწორია!

ფანჯრის გადაადგილება შესაძლებელია

სწორია! არასწორია!

სურათზე გამოსახულია:

სწორია! არასწორია!

რომელ კლავიშთა კომბინაციით არის შესაძლებელი დავალებათა მენეჯერის გამოძახება.

სწორია! არასწორია!

სისტემური ფაილის pagefile.sys დანიშნულებაა

სწორია! არასწორია!

ჩამოთვლილთაგან რომელი მოწყობილობის საშუალებით შეიძლება გამოსახულების გადატანა ქაღალდიდან კომპიუტერში გრაფიკული ფაილის სახით?

სწორია! არასწორია!

კომპიუტერის Shut down-ის გარეშე გამორთვის შემთხვევაში, ჩვეულებრივ, რომელ კომპონენტზე იკარგება ინფორმაცია?

სწორია! არასწორია!

მომხმარებელმა შემთხვევით წაშალა ფაილი, რომელზეც მუშაობდა მთელი დღე. ჩამოთვლილთაგან რომელია სწორი რეკომენდაცია ფაილის აღსადგენად?

სწორია! არასწორია!

ჩამოთვლილთაგან რომელია ყველაზე გავრცელებული პერიფერიული მოწყობილობების ინტერფეისი(პორტი)?

სწორია! არასწორია!

დრაივერებს უწოდებენ პროგრამებს, რომლებიც გამოიყენება:

სწორია! არასწორია!

კომპიუტერის ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი პროგრამული უზრუნველყოფაა:

სწორია! არასწორია!

Windows-ის რომელი კომპონენტით შეიძლება გაშვებული პროგრამების ჩამონათვალის ნახვა?

სწორია! არასწორია!

ბოლო მოქმედების გაუქმება შეიძლება კლავიშთა კომბინაციით

სწორია! არასწორია!

MP3 წარმოადგენს

სწორია! არასწორია!

ოპერაციული სისტემა Windows-ის მქონე ერთ კომპიუტერზე ორ მომხმარებელს არ შეიძლება ჰქონდეს ერთნაირი:

სწორია! არასწორია!

ჩამოთვლილთაგან რომელი მოქმედებების შესრულებაა არ არის შესაძლებელი Device Manager დიალოგური ჩანართიდან. I. დაფარული მოწყობილობების დათვალიერება. II. პროგრამების ჩართვა, გამორთვა და წაშლა; III. აპარატურის კონფიგურაციის პარამეტრების ცვლილება; IV. დრაივერის ძველი ვერსიის დაბრუნება (Rollback Driver);

სწორია! არასწორია!

პროგრამებს, რომლებიც გამოიყენება მეცნიერების, ტექნიკისა და ცხოვრების სხვადასხვა სფეროს კონკრეტული ამოცანების გადასაწყვეტად, ეწოდება:

სწორია! არასწორია!

Mouse Properties დიალოგური ფანჯრის Buttons ჩანართის Switch primary and secondary buttons ოფციის ჩართვა/გამორთვის საშუალებით:

სწორია! არასწორია!

ჩამოთვლილთაგან რომელი მოწყობილობით შეიძლება კომპიუტერის მეხსიერებაში შენახული დოკუმენტის ამობეჭდვა-დოკუმენტირება?

სწორია! არასწორია!

ჩამოთვლილთაგან რომელი დებულება/დებულებები შეიძლება გამოვიყენოთ დავალებათა მენეჯერის (Task Manager) დანიშნულების დასახასიათებლად? I. Task Manager აჩვენებს ოპერაციულ სისტემაში გაშვებულ პროგრამებსა და მიმდინარე პროცესებს. II. Task Manager-ის საშუალებით შესაძლებელია ადმინისტრატორის მიერ ახალი მომხმარებლის დამატება, არსებულის რედაქტირება და წაშლა. III. Task Manager აჩვენებს ცენტრალური პროცესორის, მეხსიერების, დისკების, ქსელისა და გრაფიკული პროცესორის რესურსების გამოყენების გრაფიკებს.

სწორია! არასწორია!

ტესტები ისტში - II ნაწილი
პასუხი

შედეგის გაზიარება:

Related Articles

კომენტარის დამატება

Back to top button