საინტერესოსაკითხავი

მოკლე გზა როგორ მივიღოთ გარანტირებულად აშშ-ს სამუშაო ვიზა

არსებობს მოსაზრება, რომ აშშ-ში მუშაობის უფლების მოპოვება რთულია, რადგან ქვეყანას მკაცრი საემიგრაციო პოლიტიკა აქვს.

რეალურად ამერიკაში სამუშაო ვიზა საშუალებას გაძლევთ:

— ქვეყნიდან გასვლა და ვიზის მოქმედების მთელი პერიოდის მანძილზე ქვეყანაში თავისუფალი შესვლა.

— კანონიერად მუშაობა იმ დამსაქმებელთან, რომელიც აცხადებს ვაკანსიას.

სამუშაო ვიზა აშშ-ში შეიძლება გაიცეს მხოლოდ იმ პირებზე:

— რომლებმაც მიიღეს უცხოელი დამსაქმებლისგან მოწვევა (ის ადასტურებს თქვენს შესვლას და მან უკვე მიმართა ამერიკის საელჩოს);

— რომლებიც თავისუფლად საუბრობენ ინგლისურ ენაზე და გააჩნიათ ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტაციაც;

— გააჩნიათ უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი.

სამუშაო ვიზა ადამიანს უფლებას აძლევს იმუშაოდ შეერთებულ შტატებში. არსებობს ქვეყანაში სამუშაოდ შესვლის ორი უფლება:

— დროებითი (H-2B)

— სტანდარული (H-1B)

H-1B მოქმედებს 2-х წლის მანძილზე. დროებითი ვიზის მოქმედების ვადა შეადგენს 12 თვეს.

საჭირო დოკუმენტაციის პაკეტი ასევე განსხვავებულია. განმცხადებელს პირადად არ შეუძლია მოითხოვოს ამ ორი ვიზიდან რომელიმე ერთ-ერთი. მედიატორის როლს ამ დროს ასრულებს დამსაქმებელი აშშ-დან. ის აგზავნის მოთხოვნას ამერიკის შრომის დეპარტამენტში, ამასთან ერთად დოკუმენტაცია ივსება სპეციალური ფორმის საშუალებით.

რა დოკუმენტაცია გჭირდებათ აშშ-ში სამუშაო ვიზის მისაღებად?

— დოკუმენტაციის სიაში, რომელიც დაგჭირდებათ შტატებში შესასვლელად, შედის:

— საკონსულოს მოსაკრებელის ქვითარი;

— ამერიკელი დამსაქმებლის მოსაწვევი;

— ფერადი ფოტოსურათი;

— დიპლომი (არანაკლებ ბაკალავრის);

—საზღვარგარეთის მოქმედი პასპორტი;

— ბლანკი ელექტრონული ფორმით (ივსება ინგლისურ ენაზე);

— დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებს განმცხადებლის სამუშაო სტაჟს.

რა არის საჭირო გასაუბრებისთვის?

გასაუბრებისას საჭირო არ არის იმ ფაქტის აუცილებლად დადასტურება, რომ ვიზის მოქმედების ამოწურვის შემდეგ განმცხადებელი აპირებს უკან სამშობლოში დაბრუნებას.

გასაუბრებისას დადებითი პასუხის მიღება შესაძლებელია შემდეგ შემთხვევებში:

— გრამატიკულად გამართული და სწორად შედგენილი რეზიუმე;

— ინფორმაცია იმ თანამდებობის შესახებ, რომლის დაკავებასაც აპირებთ;

— უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, შრომის წიგნაკები ხანგრძლივი სამუშაო გამოცდილებით;

— ცნობები ბოლო სამუშაო ადგილიდან.

Source
https://eon.ge

Related Articles

კომენტარის დამატება

Back to top button