პოეზია

ალექსანდრე ჭავჭავაძე – ჰხამს ტრფიალსა საყვარელი

ჰხამს ტრფიალსა საყვარელი სულად ედგეს, მით ჰსცოცხლებდეს,

მოშორებას ვერა ჰსთმობდეს, ღაწვთა მისთვის დაილებდეს;

გულს სურვილი ეგზნებოდეს, ჭირთა ყოლე მითა ჰსძლებდეს,

ზოგჯერ ზრახვით განჰსცხრებოდეს, ხან ტრფობითა მიახლებდეს

Related Articles

კომენტარის დამატება

Back to top button