ზურაბ დავითაშვილი

PDF

ზურაბ დავითაშვილი – ნაციონალიზმი და გლობალიზაცია

მოკლე აღწერა: წიგნი განკუთვნილია უნივერსიტეტის სოციალური მეცნიერებების სპეციალობის მაგისტრანტებისთვის. მასში მოცემულია ის ძირითადი საკითხები, მიდგომები და თეორიები, რომლებიც თანამედროვეობის ორი უმნიშვნელოვანესი…

Read More »
Back to top button