ვირად ცნობილი ყადი

იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – ვირად ცნობილი ყადი

ერთი გლახაკი კაცი იყო, ერთი მჭლე ვირი ჰყვანდა. გაიპარა ვირი, წავიდა მთაში გასასუქებლად. გასუქებული მუნვე პატრონთან მოვიდა.  იამა პატრონს დიდად…

Read More »
Back to top button