უსამართლო შირვან-შაჰი

იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – უსამართლო შირვან-შაჰი

შირვანს შაჰ იჯდა, ერთი უსამართლო, კაცთა უწყალო და მაოხარი ქვეყანათა. სადაცა მოჩივარი, ანუ გლახაკი ნახის, წამსვე მოჰკლის. აოხრდა ყოველი სამეფო…

Read More »
Back to top button