წიგნი ტარიელისა ინდოეთ მეფის წინაშე და გამარჯვებით შემოქცევა

პოეზია

შოთა რუსთაველი – ვეფხისტყაოსანი: წიგნი ტარიელისა ინდოეთ მეფის წინაშე და გამარჯვებით შემოქცევა

“წიგნი დავწერე: «მეფეო, სვემცა არს თქვენი სვიანად!მე ხატაელთა მიმუხთლეს, – თუცა მათ ეცა ზიანად, –ჩემი ამბავი დასტური ამად გაცნობე გვიანად;მეფე…

Read More »
Back to top button