წერილი ნოეს

  • წერილები
    წერილი ნოეს – აკ.ჩხენკელი

    წერილი ნოეს – აკ.ჩხენკელი

    ძვირფასო ნოე,შენი პატარა წერილი მივიღე. გამოგზავნილი საბუთის შესახებ მაშინვე მივანდევი ლონდონის საელჩოს მოენახა იქ ნახსენები პირი და გამოეკითხა, რაში იყო…

    Read More »
Back to top button