თომაზიუსი

  • ფილოსოფია
    გურამ თევზაძე – თომაზიუსი

    გურამ თევზაძე – თომაზიუსი

    ქრისტიან თომაზიუსი გერმანიაში ადრინდელი განმანათლებლობის მთავარ წარმომადგენლად ითვლება. ეს საინტერესო ფილოსოფოსი თანამედროვეების მიერ უფრო პატივდებული იყო, როგორც იურისტი, საერთაშორისო სამართლის…

    Read More »
Back to top button