სოვდაგარი

მოთხრობა

ვასილ ბარნოვი – სოვდაგარი

1 ამბობენ, ქართველს ვაჭრობაში შნო არა აქვსო. ეს მართალი არ არის: მთელ დასავლეთ საქართველოს ეხერხება ვაჭრობა. თანხა არა აქვთ, თორემ…

Read More »
Back to top button