სიტყვების

საქართველო

ძველი ქართული სიტყვების ლექსიკონი

– ა – აგარაკი – სახნავ-სათესი მიწა. აზმნობა – ფიქრი; არა აზმნობდეს – არა ფიქრობდეს, არა ჰგონებდეს. ალაფი – დავლა,…

Read More »
Back to top button