სამნი ცოლ-ქმარნი და მდინარე

იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – სამნი ცოლ-ქმარნი და მდინარე

სამნი კაცნი უმეცარნი ერთის დიდის მდინარის კიდესა შეიყარნენ. სამთავ ცოლები ჰყვა თანა. მუნ წყალში ერთი მცირე ნავი ჰპოვეს, ორის მეტი…

Read More »
Back to top button