სამნი ბრმანი

იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – სამნი ბრმანი

იყო ერთი გლახაკი ყრმა. წავიდა სხვაგან სამწიროდ. დაჰყო ერთი წელი. ცხრა ფლური მოიღვაწა. წლის გასრულებაზე წამოვიდა თვისსა თემსა. რა ქალაქს…

Read More »
Back to top button