საღამო გამოსალმებისა

პოეზია

გრიგოლ ორბელიანი საღამო გამოსალმებისა

მზე ჩაესვენა: მის შუქი გამოსალმის ჟამს კავკასსა,თავსა ეხვევა ალერსით, ვით ქალი მამას მოხუცსა!ბუმბერაზ მთანი მდუმარედ ცათამდის აყუდებულნი,ჰსხედან, ვით დევნი, სპეტაკის…

Read More »
Back to top button