ქორწილი ავთანდილისა და თინათინისა არაბთა მეფისაგან

პოეზია

შოთა რუსთაველი – ვეფხისტყაოსანი: ქორწილი ავთანდილისა და თინათინისა არაბთა მეფისაგან

მას დღე ავთანდილ ხელმწიფედ ზის და ხელმწიფე ზენია,მასთანა მჯდომსა ტარიელს ჰშვენიან სინაზენია;ნესტანჯარ ახლავს თინათინს, ვინ მჭვრეტთა ამაზრზენია,ჰგავს, თუ ცა მოდრკა…

Read More »
Back to top button