ფირცხალავათა გვარი

ქართული გვარები

ფირცხალავათა გვარი

მეგრულად სიტყვა “ფირცხალი” გაბრაზებულს, გაწიწმატებულს ნიშნავს. ამ სიტყვიდან ნაწარმოები მეტსახელი ფირცხალა შესაძლებელია საფუძვლად დასდებოდა გვარსახელ ფირცხალავას. მეორე ვერსიით, “ფირცხალა” გახლავთ…

Read More »
Back to top button