ფატმანისაგან ავთანდილის გამიჯნურება

პოეზია

შოთა რუსთაველი – ვეფხისტყაოსანი: ფატმანისაგან ავთანდილის გამიჯნურება

სჯობს სიშორე დიაცისა, ვისგან ვითა დაითმობის:გილიზღებს და შეგიკვეთებს, მიგინდობს და მოგენდობის,მართ ანაზდად გიღალატებს, – გაჰკვეთს, რასცა დაესობის, –მით დიაცსა სამალავი…

Read More »
Back to top button