პარტიები

საკითხავი

ევროპარლამენტის ძირითადი პარტიები

ევროპის სახალხო პარტია – მთავარი ძალა ევროპარლამენტში რომელიც წარმოდგენილია 215 დეპუტატით მასში გაერთიანებულა ევროპის 25-ზე მეტი პარტია და ევროკავშირის არაწევრი…

Read More »
ფლორა & ფაუნა

ცხოველების დაცვის პარტიები ევროპაში

ცხოველების პარტია – პოლიტიკური ორგანიზაცია ნიდერლანდებში რომლის იდეოლოგიაც ცხოველების უფლებების და გარემოს დაცვაა ეს ჯგუფი სენატში 2 კაცითაა წარმოდგენილი და…

Read More »
საკითხავი

ფემინისტური პოლიტიკური პარტიები მსოფლიოში

ფემინისტური ინიციატივა – პარტია შვედეთში რომელიც მოითხოვს ქალთა უფლბების დაცვას და მათ გათანასწორებას კაცთან იგი დაარსდა 2005 წლით და დღემდე…

Read More »
Back to top button