მზის დაკვრა

  • ლიტერატურა

    ივან ბუნინი “მზის დაკვრა”

    ნასადილევს მზით გაჩახჩახებული სასადილოდან გემბანზე გამოვედით და გემის მოაჯირთან გავჩერდით. ქალმა თვალები მილულა, ლოყებზე ხელისგულები მიიჭირა და უბრალოდ, მომხიბვლელად გაიცინა…

    Read More »
Back to top button