მუშტუკი

გამოგონება

ტექნიკური სიახლეები, რომლებიც საზოგადოებამ არ მიიღო

ზოგიერთი გამოგონება შესაძლოა იმდენად რევოლუციური იყო, რომ საზოგადოებამ მის მიღებაზე უარი განაცხადა, თუმცა დროის გასვლის შემდეგ ვხვდებით, რომ ცუდი არ…

Read More »
Back to top button