მცირე შენიშვნა

საკითხავი

იაკობ გოგებაშვილი – მცირე შენიშვნა

ერთი წერილის გამო) სწორედ შეცდომა მოუვიდა ერთს თბილისელს მასწავლებელს, რომ ყურადღება მიაქცია “კვალის” შემდეგს მომართვას ჩემდამი: ყველაფერზედ ხელი აიღე და…

Read More »
Back to top button