მოცემული

ლიტერატურა

მალხაზ ხარბედია “ოთარ ჭილაძის მოცემული პირობა”

ბოლო დღეებია სულ ამ სიტყვებს ვიმეორებ: “და მაინც შენი ეტლის ვარ მგზავრი და მაინც – შენი გზის ავაზაკი.” არც კი…

Read More »
Back to top button