მოტქმა ხმითა

პოეზია

დავით გურამიშვილი მოტქმა ხმითა, თავბოლო ერთი

ვაი, რა კარგი საჩინო რა ავად მიგიჩნიესო!ბოროტისაგან კეთილი შურით ვერ განარჩიესო,მაცხოვნებელი შენ მათი წამწყმენდლად მიგიჩნიესო,დიდება მოთმინებასა შენსა, უფალო იესო! ვაი,…

Read More »
Back to top button