მოსე მწერალი

მოთხრობა

ეგნატე ნინოშვილი – მოსე მწერალი

I ვინ მოსთვლის, რამდენი ვაი-ვაგლახი და შავი დღე გამოიარა უნათლოშვილის ქვრივმა ბაბალემ, მინამ თავის ორს ვაჟს, სოფონას და ოქრუას, გამოზრდიდა.…

Read More »
Back to top button