მოსე გოგიბერიძე

ფილოსოფია

გურამ თევზაძე – სოლომონ დოდაშვილი ნეოპლატონიზმის შესახებ

სოლომონ დოდაშვილი (1805-1836) იმ გამორჩეულ ქართველ მოაზროვნეთა რიგს მიეკუთვნება, რომელთაც ფილოსოფიური სისტემის შექმნა განიზრახეს. მიუხედავად იმისა, რომ მათგან დამოუკიდებელი მიზეზების…

Read More »
Back to top button