მოხერხებული არაბი

იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – მოხერხებული არაბი

ბაღდადის ხალიფა დია კარგი მეჯინიბე იყო და კაის ცხენს ძვირფასად იყიდდა. დავარდა ამისი ხმა. ერთმან არაბმან ერთი ცხენი მოიყვანა, ორი…

Read More »
Back to top button