მოჰკლეს პოეტი

წერილები

მიხეილ ჯავახიშვილი: “მოჰკლეს პოეტი”

უღვთო იყო შენი სიკვდილი!კალამი მითრის… ენა მებმის… აზრი მერევა.ტყვიით განგმირეს მღცოვანი გული მღცოვანის პოეტისა და გვამი მისი დააგდეს მტვრიან შარაგზაზე.განგმირეს…

Read More »
Back to top button