მოჩივარნი ძმანი

იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – მოჩივარნი ძმანი

ამაზედან მოვიდენ მოჩივრად სამნი ძმანი წინაშე მეფისა, რომელნი გაყრილიყვნენ ძმობისაგან. ყველა გაეყოთ და ოცდაათი თხა ჰყვათ, იგი ვერც გაეწილათ და…

Read More »
Back to top button