მკვლელობის თეორია

მოთხრობა

აგათა კრისტი – მკვლელობის თეორია

მის პოლიტმა ხის ჩაქუჩს ხელი მოჰკიდა და კოტეჯის კარზე დელიკატურად დააკაკუნა. იღლიის ქვეშ ამოდებული ფუთა კინაღამ გაუვარდა. ფუთაში მოსაზომებლად გამზადებული…

Read More »
Back to top button