მკლავის გახსნით მკურნალი

იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – მკლავის გახსნით მკურნალი

ბიძაჩემი დია ხელოვანი მკურნალი იყო. მაღლა დერეფანთა ჯდა. მის სახლის ძირს ფოლორცი იყო. ერთმან ჭაბუკმან ცხენით ქვე გაირბინა. აქიმმან ზე…

Read More »
Back to top button