მიწაა

მოთხრობა

შიო არაგვისპირელი – მიწაა

I ბედშავს გული ასე რაზედ მიკვნესის? – ხმა-მაღლა დაიძახა ბერამ და ყრუდ, სულ ყრუდ, ხველა აუვარდა. – ბაბაი, რა უბრალოდ…

Read More »
Back to top button