მითხარ

პოეზია

ფრიდონ ხალვაში – მითხარ, როგორაა მემლექეთი

თურქეთში ჩვენებურები დედა-საქართველოს მემლექეთს ეძახიან. მითხარ, როგორაა მემლექეთი,ჩემი სანატრელი საქართველო,რამე იმნაირი გამაგონე,გული დაკოდილი გავამრთელო. მითხარ, როგორაა მემლექეთი,მე სულ მისი ფიქრით…

Read More »
Back to top button