მისანი ყვავი

იგავ-არაკი

სულხან-საბა ორბელიანი – მისანი ყვავი

წამოველ მუნით და მოველ თემსა ევლათისასა. ვერას ღონით პური საჭმელად ვერ ვიშოვნე. ძუნწნი, უღთონი და ავნი კაცნი იყვნენ. ორი დღე…

Read More »
Back to top button