მიქელანჯელო ანტონიონი

კინემატოგრაფია

ირა დემეტრაძე – ნეომითოლოგიზმი კინემატოგრაფში

(დასავლეთევროპული კინოპროცესის მაგალითზე) ნეომითოლოგიური ცნობიერება XX საუკუნის კულტურული მენტალობის განმაპირობებელი ერთ-ერთი ძირითადი ფენომენია. სიმბოლიზმიდან მოყოლებული პოსტმოდერნამდე ყველა მხატვრული მიმართულება ნეომითოლოგიურ…

Read More »
Back to top button