მიხეილ მჭედლიშვილი

ისტორია

მიხეილ მჭედლიშვილი – “1924 წლის სახალხო აჯანყება“

ვიდრე აჯანყების დეტალებზე ვისაუბრებდეთ, მინდა დავსვა კითხვა, რომელიც აუცილებლად აღეძვრება მკითხველს: რუსეთის ფედერაციაში შემავალი რესპუბლიკებს შორის, ან თუნდაც ამიერკავკასიის რესპუბლიკებს…

Read More »
Back to top button