მიხეილ (მიხაკო) წერეთელი

წერილები

ქართველი რომელიც ეროვნული სიცოცხლით არა სცოცხლობს – მიხეილ (მიხაკო) წერეთელი

ქართველი, რომელიც ყოვლის მხრით შებოჭვილია, რომელიც ეროვნული სიცოცხლით არა სცოცხლობს, რასაკვირველია სხვაგან ეძებს თავის რწმენის მოთხოვნილებათა დასაკმაყოფილებელ საშუალებასა. მისი აღზრდა…

Read More »
Back to top button