მიხაკო წერეთელი

ისტორია

ლევან ზ. ურუშაძე – დიადი სულის უკვდავება

ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მოღვაწე გახლდათ ეროვნული ერთობის დარაზმულობა `თეთრი გიორგი~-ს ერთ-ერთი ლიდერი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი (ისტორიკოსი და…

Read More »
Back to top button