მგზავრის წერილები

მოთხრობა

ილია ჭავჭავაძე – მგზავრის წერილები

ვლადიკავკასიდამ ტფილისამდეI დილის ექვსი საათი შესრულდა თუ არა, იმ სასტუმროს წინ, რომელიშიაც მე წინა ღამეს ჩამოვხტი, რუსის პირდაუბანელმა და თავდაუვარცხნელმა…

Read More »
Back to top button