მეცხრამეტე საუკუნის ფილოსოფიური აზროვნების ზოგადი დახასიათება

ლიტერატურა

დიმიტრი უზნაძე – მეცხრამეტე საუკუნის ფილოსოფიური აზროვნების ზოგადი დახასიათება

რაციონალიზმი და მისი მკვებავი ნიადაგი: დეკარტი, კანტი, ჰეგელი. ირაციონალიზმი: შელინგი, შოპენჰაუერი. „მატერიალიზმის ისტორია“ ლანგესი. კანტის განახლება და პოზიტივისტური აზროვნების აღორძინება.…

Read More »
Back to top button