მეთიუ

მეცნიერება

პირველი ეტაპები ადამიანის კლონირებაში

კლონირება არის გამრავლების ერთ-ერთი ფორმა, ინდივიდის ასლის შექმნა მისი უჯრედიდან. კლონები ინარჩუნებენ საწყისი ორგანიზმის ნიშან-თვისებებს. მომავალში კლონირება იქნება ადამიანის შექმნის…

Read More »
Back to top button