მესმის სანატრელი ..

პოეზია

ილია ჭავჭავაძე – მესმის, მესმის სანატრელი ..

მესმის, მესმის სანატრელიხალხთ ბორკილის ხმა მტვრევისა!სიმართლის ხმა ქვეყნადა ჰქუხსდასათრგუნვლად მონობისა. აღმიტაცებს ხოლმე ის ხმადა აღმიგზნებს იმედს გულში…ღმერთო, ღმერთო! ეს ხმა…

Read More »
Back to top button